TINE SA
TINE Ingrediens
Lakkegata 23
NO-0187 Oslo
Tlf. 03080
www.tine.no

Aktuelt

Håndtering av ståltanker

Vi har hatt et par uhell den siste tiden mht. skader på ståltanker som følge av undertrykk (vakuum).


Krav om rengjøring av produktcontainere

TINE skal levere trygge produkter til sine kunder og forbrukere i tråd med TINEs politikk for kvalitet og mattrygghet. Produktcontainerne som kommer i retur fra kunder har i flere tilfeller hatt uønsket mikrobiell vekst på grunn av gjenværende produktrester i containeren.


Nyheter fra TINE.no

Stor reduksjon av klimagassutslipp

Naboskapet med Moelven Bioenergi har gjort TINE Meieriet Brumunddal til den største brukeren av bioenergi i TINE. I 2013 var utslippene av CO2 4300 tonn lavere enn med bruk av el og olje. Det tilsvarer et årlig utslipp fra 2129 personbiler*.


Få smaken på noe nytt

Som vanlig er TINE til stede på Gladmat-festivalen som arrangeres i Stavanger 23. – 26. juli 2014. Tema for i år er «Få smaken på noe nytt» og TINEs telt er delt i to: ett Jarlsberg®-telt og ett telt med smakskurs for barn.